Enyó

  • Rozměr: 100,5 x 137,5 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1825
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 2627, zakoupeno roku 1946, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 1

Mytologkko-alegorický výjev, jehož úkolem bylo varovat před hrůzami každé války, dokončil Tkadlík po příchodu do Říma. Atmosféra mésta se odrazila na umělcové práci a posílila jeho anticko-klasicistní malířský výraz. Inspiraci hledal ve verších
Homérovy Iliady. Zachytil Enyó, sestru a průvodkyni boha války Area, letící před Areovým spřežením a vyhánějící lid z Dionýsova háje. Za vozem jdou jeho synové Fobos (Strach) a Deimos (Děs) společně s Bídou. Hořící budova vpravo v pozadí připomíná Koloseum nebo Marcellovo divadlo, fagment oblouku snad trosky Maxentiovy baziliky. Vzorem pro postavu boha Area byla Tkadlíkovi slavná socha Apollóna Belvederského.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová

Další díla autora: Potopa »