Korunovace císaře Albrechta I. českým králem

  • Rozměr: 35 x 45cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1864
  • Toto dílo není k prodeji.

O 12772, získáno roku 1972, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 5

Svobodova přípravná skica k nástěnné malbě v královském letohrádku Belvederu byla inspirována kompozicí Christiana Rubena. Ve stejné době vznikl i větší karton, vystavený v roce 1864 na výroční výstavě Krasoumné jednoty (č. 282), dnes uložený ve sbírkách Národní galerie v Praze (inv. č. K 46827). Podle Palackého Dějin v nich Svoboda popisuje korunovaci Albrechta I. Rakouského 28. června 1438 v chrámu sv. Víta na Hradčanech, když byl předtím zvolen českými stavy.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová