Stretti Viktor (1878-1957)

Stretti Viktor (1878-1957)

* 1878 – † 1957

Viktor Stretti byl jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, žák Františka Ženíška, dále mnichovská akademie u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, množství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie, portrétoval Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovicovou a další, jeho oleje jsou na trhu mimořádně vzácné, vynikající malíř a grafik ze slavné rodiny (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto mimořádném umělci, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)