Schwarz (Venda) Vendelín (*1883)

Schwarz (Venda) Vendelín (*1883)

Malíř a grafik. Studoval pražskou akademii pod vedením Ottenfelda, v Paříží Cesbrona, v Mnichově u Hebenbarta. Vystavoval na výstavách Krasoumné jednoty v Praze v letech 1906,1907 a 1910.