Šaloun Ladislav (1870 - 1946)

Šaloun Ladislav (1870 - 1946)

Český sochař Ladislav Šaloun se narodil 1. srpna 1870 v Praze. Sochařství vystudoval na pražské Akademii pod vedením Bohuslava Schnircha. Šaloun byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Jednoty výtvarných umělců. V letech 1906 až 1914 působil jako externí profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1912 byl přijat za člena České akademie věd a umění a v roce 1946 byl jmenován národním umělcem. Šaloun byl jednou z hlavních osobností českého secesního symbolismu, jehož zásady ctil celý život. Již roku 1896 vyhrál soutěž na výzdobu městského muzea v Praze, jeho hlavní a nejvýznamnější prací se stal pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze (1901, dokončen 1915). V jeho vytváření byl Šaloun ovlivněn monumentální tvorbou Auguste Rodina. V Praze se Šaloun podílel také na sochařské výzdobě různých budov, mezi které patřila také Pojišťovna Praha (1903), První česká zajišťovací banka (1905) a Obecní dům. Několik Šalounových soch se nachází v Hořicích v Podkrkonoší – jedná se o Krakonoše (1902 až 1906, v parku) a pomník Jana Husa (1911 až 1913).

Zdroj: Artmuseum