Kolumbus objevuje břeky Ameriky

  • Rozměr: 145 x 190 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1846
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 12494, získáno roku 1945, původně ve sbírce Edvarda hraběre Nostitz-Rienecka, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 5

Kolumbovo objevení Ameriky 11. října 1492 se stalo častým námětem evropského historického malířství první poloviny minulého století. Ruben začal malovat svého hrdinu moderního věku, objevitele nových světů, už v roce 1840 v Mnichové, před cestou do Říma. Dokončil jej až po šesti letech v Praze, kde obraz vzbudil značný ohlas soudobé kritiky a dosáhl velké popularity. Byl napodobován, několikrát graficky reprodukován, jeho kopii si objednala i městská rada Filadelfie ve Spojených státech amerických.