Radimský Václav (1867-1946)

Radimský Václav (1867-1946)

* 1867 – † 1946

Václav Radimský (1867-1946) patřil k první generaci českých impresionistů, ale nebyl žákem Julia Mařáka jako většina jeho vrstevníku krajinářů, kteří se k impresionismu hlásili. Ve Francii poznal díla impresionistů Clauda Moneta a Camilla Pissarra, s Monetem pracoval v Giverny v početné kolonii umělců, kterou slavný malíř kolem sebe soustředil. Ve Francii i doma byl velmi úspěšný, ale česká kritika ho nikdy nepřijala; znovuobjevován je až v posledních deseti letech.