Rada Vlastimil (1895-1962)

Rada Vlastimil (1895-1962)

* 1895 České Budějovice - 1962 Praha

Na pražské Akademii výtvarných umění studoval V. Rada v letech 1912-1919 u M. Švabinského, Jana Preislera a také J. Štursy.

Již od roku 1913 byl členem Umělecké besedy, v níž se stal po vzniku Československa předním teoretikem a výtvarníkem. Roku 1945 byl jmenován profesorem Akademie a v této funkci setrval až do konce svého života. Obdržel také titul národního umělce.

Do uměleckého dění vstoupil národně pojatým realismem, navazujícím na tradici české krajinomalby, nikoliv však v akademickém pojetí (Poutník, 1915).

Jeho obrazy charakterizuje temný kolorit (tak zvaná černá perioda) a poněkud archaizující až primitivní ráz (Lopota, 1920; Krajina s Donem Quijotem, 1921-1922; další varianty Poutníka). Teprve ve druhé polovině 20. let se jeho malba projasnila, stala se více lyrickou, i když dramatický tón nezmizel (Krajina s potokem, 1926; varianty Navarovského mostu, 1928; Bílý dům, 1929; Únětická skála, 1933). Jeho pozdější tvorba zůstala prakticky neměnná, a ztratila svůj předchozí význam.