Rabas Václav (1885-1954)

Rabas Václav (1885-1954)

Václav Rabas se narodil v Krušovicích roku 1885 a zůstal jim věrný až do své smrti v roce 1954. Po celý svůj život maloval velmi rád v plenéru, ve volné krajině, a to nikoli pro pouhé vytvoření dojmu, ale protože miloval zemi, která dala tvar jeho duši. Chápal a vyjadřoval ji hluboce mýticky a vlastně po máchovsku romanticky - jako kolébku, matku i hrob. Zároveň organizoval činnost Umělecké besedy včetně významných výstav, spolu s Čapky a divadelníky z okruhu Osvobozeného divadla se účastnil maškarních plesů. Ve svém domě pořádal opulentní zabíjačky pro pozvané hosty, včetně kulturní elity, psal básně, pečoval o včely, zahradu, pole i ovocný sad.