Preissig Vojtěch (1873 - 1944)

Preissig Vojtěch (1873 - 1944)

Malíř a grafik. Studoval gymnázium v Ječné ulici v Praze, na ně navázal absolutoriem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a pětiletým tvůrčím pobytem v Paříži společně s Alfonsem Muchou. Od roku 1903, tedy po návratu zpět do Prahy byl zaměstnán v České slévárně písma, mezi léty 1903-1909 pracoval pro tiskárny E. Grégr, L. Grund a Dělnickou tiskárnu. Od roku 1905 disponoval vlastním grafickým ateliérem, ale pozdější neutěšenou finanční situaci, která vyvrcholila v roce 1910, řešil odjezdem do USA, kde působil jako supervizor v tiskárnách, reklamní grafik, ale i jako vysokoškolský pedagog. Tou dobou se plně zapojil do tehdejšího protirakouského odboje, vytvořil sérii náborových plakátů pro české legie a upravil řadu takto zaměřených tiskovin. Rozsáhlé dílo, které je charakteristické svým dokonalým řemeslným zpracováním, odráží obrovský záběr autora nejen na poli grafického designu, úpravy knih, typografie, ilustrace, tvorby plakátů, exlibris a akcidenčních tiskovin, ale i jeho volné tvorby či tvůrčích počinů na téma občanské odpovědnosti a snahy o připomenutí důležitosti a dodržování demokratických principů. Preissigův vizuální jazyk se pohyboval od secesních, rostlinných motivů, figurálních námětů a dekorativního pojetí, po symbolismus a tehdejší oblibu ve stylizaci, která se v grafické práci vhodně uplatnila. Nebyla mu však blízká přebujelost, daleko spíš se v jeho díle projevil vztah mezi plochou a linií. Citlivě zachycoval krásu i křehkost přírody, inspiroval se jí -  jak rostlinnými motivy, krajinou, tak i světem zvířat. V pozdějším období experimentoval s abstrakcí a více než grafice se věnoval malbě.