Pollak-Karlin Richard (1867 - 1945)

Pollak-Karlin Richard (1867 - 1945)

Richard Pollak Karlin studoval nejprve na Umělecho-průmyslové škole v Praze u prof. Ženíška, pak na Akademii u prof. Pirnera, po dvou letech odešel na Akademii do Mnichova a dva roky poté zpět do Prahy k prof. brožíkovi. Byl jedním z prvních členů S.V.U. Mánes, první světovou válku strávil s manželkou, též výtvarnicí, v Dornachu u Rudolfa Steinera, kde vyzdobili část kopule Goetheanea. Do Prahy se vrátili v roce 1920, vystavovali společně v Krasoumné jednotě a v roce 1924 v Topičově salonu. Za německé okupace byli oba manželé jako Židé deportováni do terezínského ghetta, kde zahynuli krátce před koncem války.