Pasačka z Marlotte

  • Rozměr: 61,5 x 50,5 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1857
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 9981, získáno roku 1962, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 6

Francii poznal, se brzy objevily na jeho obrazech z okolí Marlotte, Vaux-de-Cernay a Cer-nay-la-Ville. Francouzská selka, jak býval vystavený obraz dříve nazýván, je velmi blízká monumentálnímu venkovskému typu Jean-Francoise Milleta, který v téže době maloval v Barbizonu.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová