Hrající si děti na Kampě

  • Rozměr: 83 x 102 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1854
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 1111 zakoupeno roku 1906 do OSVPU, Klášter sv. Anežky České, I. patro

Vystavený městský žánr vznikl těsně před umělcovým odjezdem do Paříže na jaře roku 1854 a patří ještě k raným pracím, kterě byly po formální stránce ovlivněny jeho studiem na Akademii v Mnichově. Kompozice i kolorit díla vycházely ještě z německé žánrové malby, v námětu se již objevily nové prvky, které později Pinkas plně rozvinul až ve Francii. Realismus námětu, sociální podtext a přímý věcný pohled na skuteěnost byly v české malbě něěím zcela novým a předznamenaly Pinkasův příští umělecký vývoj a definitivní odklon od v té době ještě všudypřítomného romantismu. Skupinu dětí, hrajících si s fazolemi, zachytil umělec před svým rodným domem na Kampě, s malostranskými mosteckými věžemi v pozadí. K dílu patří řada. studií a kreseb jednotlivých postav.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová

Další díla autora: « Pasačka z Marlotte