Obersteiner Ludwig (1857-1892)

Obersteiner Ludwig (1857-1892)

Rakouský žánrový malíř narozený v Grazu. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Mnichově u Otto Seitze. Po ukončení studia působil v Mnichově