Myslbek Josef (1884-1963)

Myslbek Josef (1884-1963)

* 22.3. 1884 Praha – † 15.4. 1963 neznámé místo

V roce 1873 se Josef Václav Myslbek oženil a společně se svou manželkou Karolínou měli osm dětí, bohužel většina z nich zemřela ještě v dětském věku.

Dva synové, Karel a Josef, se věnovali výtvarnému umění. Josef Myslbek studoval na akademii výtvarných umění u Vojtěcha Hynaise a R. z Ottenfeldů, v Mnichově 1907-1908 u prof. Raupa.

Rád kreslil a věnoval se technice akvarelu. Hlavním námětem jeho děl byla krajina. Jeho kresby jsou soustředěné na detail a propracované. Zaujalo ho Rembrantovo dílo a s mimořádným zájmem studoval jeho kresby a lepty.

Vystavoval v Rubešové galerii a na Zbraslavi, kde žil. Kresba, která se nachází ve sbírkách naší galerie, byla vedena jako práce jeho otce, slavného sochaře Josefa Václava Myslbeka. Sochařské kresby jsou, ale odlišného charakteru. Sochaře vždy zajímá prostor, nesledují detail, rozčleňují hmotu, zachycují pohyb a světlo, zpravidla nevěnují pozornost drobnému detailu. Proto jsme začali prověřovat původ díla. Našli jsme dostatek srovnávacího materiálu, abychom provedli opravu v záznamu, který je starý téměř padesát let.

Výjimečně jsme kresbu Josefa Myslbeka zařadili do naší výstavy. Důvodem bylo nejenom připomenutí naší odborné práce, kdy nechceme jednostranně přijímat již uvedené skutečnosti a snažíme se dopátrat více informací o našem majetku, ale také vzpomínka na dnes málo známého umělce.