Müller Erwin (1893 - 1978)

Müller Erwin (1893 - 1978)

Liberecký malíř Erwin Müller patří k zapomenuté generaci německy hovořících výtvarných umělců meziválečného Československa. Narodil se v Liberci 1. 4. 1893 do umělecky založené rodiny tiskaře Ferdinanda Müllera, po gymnáziu odešel studovat do Vídně na Akademii výtvarných umění. Studia přerušila první světová válka, po jejímž konci Erwin Müller akademii ve Vídni dokončil.
V Liberci se na počátku 20. let 20. století stal členem spolku Metznerbund a především spoluzaložil výtvarnou skupinu Oktobergruppe. Jeho tvorba, zpočátku ovlivněná expresionismem, se ustálila kolem roku 1922 především v polohách realismu a nové věcnosti. Námětově v jeho díle převažovala krajina a figurální kompozice. V nich se odrážela částečně sociální kritika, ale především Müllerův smysl pro humor.