Ještěrka

  • Rozměr: 33 x 50 cm
  • Technika: Olej, tempera na eternitu
  • Rok: 1. polovina 90. let 19. století
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 13687, zakoupeno roku 1976, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 8

Mašek představuje výraznou osobnost, která v míšení tvůrčích přístupů a názorů objevovala nové možnosti malířství konce 19. století. Obraz Ještěrka je jedním z Maškových dél vzniklých pod vlivem pointilismu, s nímž se malíř seznámil během svého studia v Paříži na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Rozklad světla na barevné prvky korespondoval s malířovou snahou uplatnit v umění nové vědecké poznatky. Dobový zájem o bezprostřední vztah k přírodě je v tomto Maškově díle, navazujícím na aktuální pocity a nové přírodovědné sklony, uplatněn v emotivně groteskním výrazu.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová