Šumavský prales

  • Rozměr: 177 x 223 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1891-1892
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 809, zapůjčeno MŠK roku 1906, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 7

V roce 1891 Mařák obdržel státní zakázku na dva rozměrné protějškové obrazy s motivem pralesa. Rozhodl se hledat k nim inspiraci přímo na Šumavě a po dva roky trávil letní a podzimní měsíce v Horní Vltavici a v Satavě u Lenory. jak vyplývá z jeho korespondence, oba pobyty proběhly za vytrvalých deštů, které umělci komplikovaly práci a někdy v něm vyvolávaly obavu, že malbu nedokončí. Po neúnavném boji s nepohodou se Mařákovi podařilo na dvou velkých plátnech zachytit a vyjádřit typickou šumavskou náladu, vlhkou a zamlženou. První z pralesních pendantů dokončil Mařák na počátku roku 1892, druhý, který nepatří do sbírek Národní galerie v Praze, pro nemoc a další úkoly domaloval až v roce 1897.

 

Publikováno: Naděžda Blažíčková-Horová - České malířství 19. století