Krajina v bouři

  • Rozměr: 71 x 99,5 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1869
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 11375, zakoupeno roku 1966, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 7

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let naplňují Mařákova plátna romantické přírodní scenérie. Ze všech obměňovaných pohledů pozorujeme umělcovy návraty k oblíbeným motivům i po létech a v různých technikách (často v leptu), ve kterých malíř ukázal, jak dovede zvládnout přírodní prostor. Vystavenou krajinnou kompozici Mařák členil a zdramatizoval intenzívním střídáním světla a stínu, které s sebou přináší hrozivá bouře. Kontrastem této velkolepé koncepce jsou až žánrové detaily stafáže, jako je pasáček s ovcemi.

 

Publikováno: Naděžda Blažíčková-Horová - České malířství 19. století