Cesta lesem

  • Rozměr: 96 x 63 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1. polovina 80. let 19. století
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 4599, odkaz Františka Rutha z roku 1904, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 7

Mařák s úspěchem a malířskou invencí obměňoval pohledy na lesní cesty, kraje lesa a březové háje v ranním slunci i vpodveěerním stmívání. Své malované lesní prospekty většinou komponoval podle kresebných studií, které si pořizoval v přírodě. Jeho kompozicím předcházelo vidy důkladné studium jednotlivých přírodních motivů. Precizní detailní kresba byla v popředí malířova zájmu, k témuž cíli směřovala i jeho hladká minuciézní malba, odstupňovaná v plánech podle skladebných předpisů o atmosférické perspektivě. Mařákův výtvarný projev vedl k stále realističtějšímu pohledu na charakteristiku lesního prostředí (zvláště stromů), přitom jen barevnou skvrnou dokázal naznačit figurální
stafáž, oživující krajinný záběr. Obsahově však zůstal pod vlivem pozdního vídeňského romantismu, z něhož po celý život nenašel východisko.

 

Publikováno: Naděžda Blažíčková-Horová - České malířství 19. století