Podobizna pana Popeláře

  • Rozměr: 74 x 59,5 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1839
  • Toto dílo není k prodeji.

O 5160, zakoupeno roku 1936, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 1

Václav Mánes se začal intenzivněji zabývat portrétní malbou po svém návratu z Itálie roku 1832. Především pak v průběhu čtyřicátých let vytvořil řadu kvalitních portrétů, které vedle historické a náboženské malby byly hlavním zdrojem jeho obživy. Měšťanská podobizna pana Popeláře, jež má také svůj protějšek. Podobizna paní Popelářové, NG, inv. č. O 5161), byla namalována s velkou dávkou individuality ve výrazu portrétovaného.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová

Další díla autora: Podobizna dámy »