Vjezd Jana Lucemburského do Prahy

  • Rozměr: 52 x 78,3 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: Kolem roku 1854
  • Toto dílo není k prodeji.

O 4809, zakoupeno roku 1924, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 5

Malířova raná práce z ateliéru Akademie je inspirována básní Jana Erazima Vocela Pražské setery. Římský císař Jan Lucemburský vjíždí do Prahy, kde je radostně vítán jako hrdina a nový český král, k němuž se upínají naděje českého národa. Vystavený obraz v staromistrovské barevnosti, je studií k většímu plátnu (dnes nezvěstnému), které Maixner dokončil v roce 1855 a ještě téhož roku vystavil na výroční výstavě Krasoumné jednoty (č. 334).

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová