Laukota Hermine (1853 - 1931)

Laukota Hermine (1853 - 1931)

Malířka a grafička Hermine Laukota (Hermína Laukotová) pocházela z poměrně zámožné rodiny německého zubního lékaře a chirurga žijícího v Praze. Rodinné zázemí umožnilo Hermíně Laukotové, aby si sama zvolila, čemu by se chtěla v životě věnovat. Srdce ji táhlo k výtvarné tvorbě a finančně zajištění rodiče jí tuto touhu pomáhali rozvíjet ve formě soukromých hodin kreslení. Když byl odhalen její kresebný talent, umožnili jí další vzdělávání v zahraničních kulturních centrech. Výtvarné vzdělání Hermíny Laukotové se započalo v pražském ateliéru malíře historických námětů Karla Javůrka (1815 – 1909), kde se jí dostalo dobrých malířských základů. Školení u Javůrka ji bezpochyby vedlo k pozdějšímu vzdělávání ve Vídni, Antverpách, Mnichově a Paříži.
Krátce po dokončení studií se Hermína Laukotová účastnila výstav Krasoumné jednoty pod pseudonymem Johann Textor, posléze pod vlastním jménem. Od počátků dvacátého století lze její jméno sledovat převážně na skupinových výstavách spolkových, ať už se sekcí Dürerbundu nebo později se Spolkem německých malířek.
Hermína Laukotová život zasvětila umění a zejména podpoře ženských umělkyní hlásících se k německému obyvatelstvu žijícímu v Čechách. Zemřela v noci ze soboty na neděli 17. ledna 1931 ve svém milovaném jednopatrovém domě v Kateřinské ulici.