Kroupa Václav (1825 - 1895)

Kroupa Václav (1825 - 1895)

Žák pražské akademie v letech 1841 - 1854 u Maxe Haushofera. V základech malířství se vzdělával u svého otce Jana Kroupy. Cestoval po Čechách, Moravě, Haliči, Uhrách, Rakousích, Solnohradě, Tyrolsku a Německu. Náměty čerpal ze života venkovského lidu, kromě toho maloval Alpské a České krajiny. Později maloval také oltářní obrazy. Mnoho jeho děl bylo reprodukováné v časopisech Světozor a Květy.