Kratochwil Adolf (1828-1876)

Kratochwil Adolf (1828-1876)

Adolf Kratochwil byl malíř. Od r. 1845 žák pražské Akademie, v letech 1847–1855 v ateliéru Maxe Haushofera. Obeslílal výroční umělecké výstavy v Praze.