Král Jaroslav (1883 - 1942)

Král Jaroslav (1883 - 1942)

Jaroslav Král náleží ke generaci zakladatelů českého moderního malířství. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Vojtěcha Hynaise. Jeho rané obrazy již sice nesou náznaky kubistické formy, avšak vlastní malířskou představu začíná Král realizovat až po odeznění dozvuků války, v Brně, kdy svou tvorbou směřuje do sociální malby. Ve figurálních kompozicích i v samostatně pojednaných námětech žen a dívek uplatňuje program neoklasicismu - kompoziční harmonii, čistou obrysovou linii, plastickou objemovost, poklidnou barevnost. Pro osobnost Jaroslava Krále je příznačné přesvědčení o propojení svobody umělecké se svobodou člověka, vědomí jejich vzájemné podmíněnosti. Za tímto etickým postulátem kráčel citlivý malíř a křehký člověk Jaroslav Král důsledně a dokázal mu přinést i oběť nejvyšší.

zdroj: Europeans art