Kotík Pravoslav (1889 - 1970)

Kotík Pravoslav (1889 - 1970)

Pravoslav Kotík vystudoval v letech 1908-12 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla Václava Maška a Jakuba Schikanedera. S přestávkami, kdy se stal členem Umělecké besedy (1921-24) a Sociální skupiny, byl od roku 1916 ve Spolku výtvarných umělců Mánes až do jeho zrušení (1949). Obdržel stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži roku 1939.

Na Kotíkovu ranou tvorbu zapůsobil fauvismus a expresionismus (Modrý koník, 1919), v další etapě - spojené se Sociální skupinou - se projevil vliv geometrizujícího kubismu, který ve 30. letech ustoupil osobitě pojímanému novoklasicismu. Námětově Kotík setrval u sociálních motivů (Bloudění, 1939-40; Plačky, 1940-41; Kohout plaší smrt, 1944; Staré ženy, 1944). Teprve v 50. letech přijal i nefigurativní podněty světového malířství.