Koníček Oldřich (1886 - 1932)

Koníček Oldřich (1886 - 1932)

Narodil se v Kutné Hoře, zemřel v Žehuni. Žák Akademie výtvarných umění v Praze u prof. R. Ottenfelda. Od r. 1910 člen Spolku výtvarných umělců Mánes. V letech 1912–1913 pobýval v Paříži, 1919 v Itálii, kde maloval bojiště z 1. světové války. Inspiroval jej impresionismus i fauvismus. Účastnil se řady výstav u nás i v zahraničí.