Kohout (Lecoque) Alois  (1891-1981)

Kohout (Lecoque) Alois (1891-1981)

 

Alois Kohout se narodil v Praze 21. března 1891 a studoval umění u Menci Klementa Crnčiće v Záhřebu. Od roku 1909 pobýval kvůli dalšímu studiu v Paříži (Académie Julian). Usídlil se v dnes legendárním La Ruche na Montparnassu, kde se dostal do blízkosti umělců jako Ossip Zadkine, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine, Moisse Kogan, Georges Kars nebo Maurice Utrillo. S většinou z nich navázal přátelské styky. Ve Francii si také změnil své rodné příjmení na jeho francouzský ekvivalent Lecoque. Na umělcovu budoucnost mělo zásadní vliv jeho setkání se slavným impresionistou Augustem Renoirem, který jej povzbudil v umělecké tvorbě. Na jaře 1913 se nicméně vrátil do Prahy, když obdržel Turkovi nadaci. V podzimních měsících roku 1918 prožil vzrušující dny naprostého rozkladu rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky. V té době byl již známým umělcem. V letech 1918–1939 žil a pracoval v Praze z níž vyjížděl do Afriky, Paříže a Benátek. S úspěchem vystavoval v prestižních světových i českých galeriích. Po obsazení Protektorátu Čechy a Morava odjíždí do Jugoslávie a po jejím obsazení německými vojsky se uchyluje do italské okupační zóny v Dubrovníku, kde je výtvarně činný. V šesti poválečných letech, od roku 1945 do roku 1951, prošla umělcova pestrá kariéra mnohými změnami. Pokračoval v malování a vystavoval v Římě, Miláně, Florencii, na ostrově Capri a v dalších prominentních centrech. Kromě malování se dočkal také publikování několika svých knih a v roce 1947 se dokonce objevil na plátně v úspěšném filmu „Avanti a lui tremava tutta Roma“ („Třásl se před ním celý Řím“). Itálii opouští v roce 1951 a odjíždí USA, kde získal v roce 1960 občanství. Ze Spojených států často cestuje pracovat do Francie. Zemřel v roce 1981 v Los Angeles. Přestože je Kohoutova tvorba silně ovlivněna impresionismem, svojí podstatou náleží k École de Paris, s níž ho pojí četná umělecká východiska. Charakteristickými náměty jsou krajinné a městské scenérie. Jeho plátna zachycují rozličné pařížské nálady, čímž je podobný Maurici Utrillovi, s nímž jej pojilo přátelství. Umělcovu originalitu oceňoval August Renoir prorockými slovy: „Maluješ docela dobře a rychle. Máš výbornou techniku, jistotu ve svých tazích a obzvlášť dobře dokážeš vyjádřit hloubku i šíři prostoru … Máš dobrý smysl pro barvy a perspektivu. Zůstaň takový, jaký jsi, a určitě z tebe vyroste velký umělec.“ Ve své době byl velmi úspěšný a jeho díla například vlastní prestižní instituce. Jeho obraz s námětem pražských střech byl například dlouhou dobu součástí výzdoby prezidentské pracovny Bílého domu. Kohoutova díla zakoupilo Guggenheim museum a Whitney museum v New Yorku.