Interér chrámu sv. Víta v Praze

  • Rozměr: 85 x 64 cm
  • Technika: Olej na dřevě
  • Rok: 1810-1816
  • Signováno: Vlevo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 14687, zakoupeno roku 1981, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 1

Koblův zájem o gotickou architekturu vyústil v zobrazování katedrály sv. Víta na Hradčanech. Čtvrt století zachycoval v mnoha variantách exteriéru a v dílčích i celkových záběrech interiéru metropolitního chrámu nejen viděnou skutečnost, ale také domýšlel jeho ideální dostavbu z hlediska následných tendencí v architektuře (jako např. později Josef Mocker). Reálné prvky přitom směšoval s fiktivními a klasicistní lineárnost s rafinovaným světelným aranžmá. Náladu výsledné kompozice umocňoval koloristicky živým světlem, kdy proudy slunečních paprsků pronikají okny sakrálního prostoru. Autentičnost výjevu ještě zesílil početným, virtuózně vykresleným komparsem.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová