Chrám sv. Štěpána ve Vídni

  • Rozměr: 87 x 67 cm
  • Technika: Olej na dřevě
  • Rok: 1814
  • Signováno: Vlevo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 9298, zakoupeno roku 1962, Klášrer sv. Anežky České, I. patro, oddíl 1

Průčelní pohled na vídeňskou svatoštěpánskou katedrálu s dostavěnou západní věží doplnil Kohl vlevo v popředí na místě, kde ve skutečnosti stály domy, vymyšlenou gotizující architekturou. Prostranství před hlavní chrámovou fasádou je tedy autorovou kompoziční licencí, kdy malíř kombinoval skutečnost s překvapující fantazií. Ovlivněn byl i obdobným pojetím grafického listu Karla Schütze z r. 1792. Architektonický záběr doprovodil bohatou historizující stafáží.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová