Kautský Jan Václav (1827-1896)

Kautský Jan Václav (1827-1896)

* 1827 – † 1896

Žák pražské akademie v letech 1844-1850 u Haushofera.

Poté studoval malířství v Düsseldorfu.

Od roku 1863 jmenován dvorním divadelním malířem ve Vídni. Každoročně obesílal výroční umělecké výstavy v Praze.