Jettel Eugen (1845 - 1901)

Jettel Eugen (1845 - 1901)

Richard Alfred Eugen Jettel se narodil jako syn Hugo Jettela, manažera železárny, a Sophii Jettel. Po smrti matky se rodina přestěhovala do Vídně. V roce 1860 Eugen Jettel přišel na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Učitelem mu byl Albert Zimmermann (1808-1888). Jeho spolužáci byli Emil Jakob Schindler (1842-1892), Robert Russ ( 1847-1922) a Rudolf Ribarz (1848-1904) . Eugen Jettel studoval krajinomalbu až do roku 1869. Studijní cesty ho zavedly do Francie, Holandska, Itálie, Maďarska a Istrie. Vzhledem k dobře placené smlouvě, která mu byla nabídnuta rakouským obchodníkem s uměním Karlem Sedelmayerem, přestěhoval se Eugen Jettel 1875 do Paříže, kde vedl úspěšný život. Pravidelně vystavoval v letech 1877-1881 v Salonu des Champs-Elysées a 1890-1897 v Salonu du Champ du Marsu. Eugen Jettel se nestýkal jen s rakouskými a německými umělci v Paříži, ale také byl v kontaktu s francouzskými malíři a připojil se ke škole barbizonské. V  roce 1897 se Eugen Jettel vrátil zpět do Vídně, kde byl taktéž úspěšný. Arcivévoda Carl Stephan a jeho manželka arcivévodkyně Marie Terezie se stali jeho mecenáši. Během posledních let odcestoval zpět do Istrie, kde se věnoval dále krajinomalbě.