Herold Edvard (1820-1895)

Herold Edvard (1820-1895)

Edvard Herold byl kreslíř a malíř krajin i spisovatel. Jeho otec Jan Christian Herold, narozený ve Stralsundu, byl hercem pražského Stavovského divadla, matka Terezie, roz. Haklová z Prahy, byla dovednou krajkářkou. Prožil trpké mládí, plné chudoby a bídy. Byl dán do učení k rukavičkáři, pak k malíři pokojů, ale protože předvedl důkazy svého výtvarného nadání, byl dán svým poručníkem na studa na Akademii v Praze, kde nejprve studoval u Antonína Mánesa a v letech 1844–1850 v ateliéru Maxe Haushofera. Sám Herold se stal učitelem kreslení v rodině hrabat Chotků. Chotkovy tři děti vyučoval na zámcích Nové Dvory (okres Kutná Hora) a Kačina, kde zůstal do roku 1856. Během pobytů na Kačině využíval ke studiu bohatou zámeckou knihovnu jako jeden ze zdrojů inspirace ke své budoucí tvorbě historických povídek a ilustrací. Později se usadil v Praze, kde takřka celý život bydlel na Novém Městě pražském ve Vodičkově ulici v domě U Řečických. Byl dvakrát ženat, měl jediného syna Heinricha, který zemřel mlád. V letech 1868–1877 Herold příležitostně spolupracoval s Prozatímním divadlem jako malíř jevištních dekorací (například pro hru Nevěsta husitská Karla Šebora). Maloval dekorace i pro ochotnické spolky např. z Jaroměře a Mladé Boleslavi.V r. 1852 podnikl studijní cestu do Německa (Düsseldorf aj.). Herolda nejvíce zajímaly české dějiny, a tak se poměrně brzy přestal věnovat kreslení polí, vrchů a lesů a začal vyhledávat romantické kouty a historické i archeologické památky, staré hrady a zříceniny, kostely, chrámy a středověké budovy. Kreslil topografické veduty, zejména vytvořil množství akvarelů malých formátů, a dále se věnoval kreslení, které v podobě ilustrací vyšly v různých spisech a časopisech, např. časopisy Světozor, Květy, Zlatá Praha, Český lid a Čechy.