Svatý Václav vyučován na Tetíně

  • Rozměr: 110 x 127,5 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1840
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 9683, získáno roku 1962, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 3

Údaj, že kněžna Ludmila dala vyučovat svěho vnuka Václava ze slovanských knih, přináší první staročeská legenda o sv. Václavu. Hellich výjev zasadil na hrad Tetín nad řekou Berounkou s výhledem na tetínský kostel a do dalekého kraje. Z obrazu zřetelně zaznívá vliv starých italských mistrů, zejména Raffaela, které Hellich studoval v Římě, ale také jeho zájem o historii, dějiny umění a archeologii. Dosavadní literatura uváděla obraz pod mylným názvem Sv. Ludmila a kníže Bořivoj vyučují na Budči sv. Václava, gotickými číslicemi psané datum bylo nesprávně čteno jako rok 1880. Když Roman Prahl v recenzi na výstavu Dějiny v obrazech v časopise Dějiny a současnost v roce 1997 upozornil, že správným datem vzniku je rok 1840 (i když název ponechal původní), bylo možno obraz ztotožnit s vystaveným Hellichovým dílem na výroční výstavě Krasoumné jednoty v roce 1841, a tím malířův výjev se sv. Václavem, sv. Ludmilou a knížetem Bořivojem i přesně lokalizovat na hrad Tetín. Kresbu k obrazu s názvem Sv. Václav poučován je sv. Ludmilou a s datem 1839 reprodukuje K. B. Mádl ve svém článku věnovaném stému výročí Hellichova narození ve Zlaté Praze z roku 1907.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová