Hanych Rudolf (1906-1994)

Hanych Rudolf (1906-1994)

Rudolf Hanych pocházel ze zemědělské rodiny, rodina vlastnila statek čp. 11. Po absolvování obecné školy ve Svratce navštěvoval Hospodářskou školu v Hlinsku, vyučil se kolářem, sedlářem a brašnářem. Od dětství rád maloval, podporovali jej i malíři Rudolf Vejrych, František Cína Jelínek, Josef Fiala, Ota Bubeníček a jiní.V roce 1928 začal studoval na UMPRUM v Praze u prof. Arnošta Hofbauera, od roku 1931 na Akademii u prof. Otakara Nejedlého, kde ukončil studium v roce 1935. Podnikl řadu studijních cest po českých zemích, byl též na Korsice, v Dalmácii nebo v Římě.Do smrti své matky v roce 1945 hospodařil na rodinném statku, poté se věnoval již jen malířství.Jeho tvorba je realistická, vychází z tradic české krajinářské školy. Zobrazuje krajinu v roční proměně v detailu i panoramatických pohledech. Měl rád Svratecko, zůstal mu věren životem i tvorbou. Lze o něm říci, že je v pravém slova smyslu „malířem Vysočiny“.