Gretsch Jan František (1866-1894)

Gretsch Jan František (1866-1894)

* 14.8. 1866 Praha – † 28.6. 1894 Praha

Syn domovníka, po absolvování reálného gymnázia a kreslířské školy profesora Emila Reyniera studoval v letech 1885-1887 na Uměleckoprůmyslové škole u Františka Ženíška a v letech 1889-1891 v ateliéru Maxmiliána Pirnera na pražské Akademii.

V roce 1894 obdržel od městské rady příspěvek na studijní cestu do Paříže, ale před odjezdem zemřel. I za svůj krátký život stačil Gretsch naznačit, že je velkým malířským příslibem.

Jeho malířské dílo kolísalo mezi historickou malbou, žánrem a krajinářstvím. Přecitlivělost a sklon k fantasktním představám byly předpokladem syntézy stylových a námětových prvků jeho projevu, který se podílel na utváření symbolistických tendencí malířství
druhé poloviny 19. století.

gretsch-jan-frantisek-signature

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová