Gareis Jan Antonín (1791-1863)

Gareis Jan Antonín (1791-1863)

Malíř žánrů a podobizen. Studoval v Drážďanech a v Berlíně. Známý je jako malíř satirických a humoristických žánrů.