Gareis Antonín ml. (1873-1922)

Gareis Antonín ml. (1873-1922)

* 20.11. 1837 Praha – † 13.8. 1922 Praha

Pocházel z rodiny malíře a litografa Antonína Jana Gareise, kde získal první důležité zkušenosti.

V letech 1854-1865 studoval v ateliéru historické malby na pražské Akademii u Eduarda von Engertha. Žánrová malba jej zaujala v roce 1857, kdy se ve Vídni seznámil s dílem Ferdinanda Georga Waldmüllera.

Cestoval dále do Uher, Vídně, Drážďan a na Moravu. Na těchto cestách vytvořil řadu studií krojových a národních typů. Jeho obrazy zachycují domácí idylu a rodinné štěstí. Vycházejí z holandských vzorů, které mohl poznat například v Drážďanech. Antonín Gareis ml. obdobně jako jeho otec přispíval do časopisů Květy, Česká včela, Český svět a hlavně do Zlaté Prahy a do Světozoru.

Aktivně pracoval do roku 1880, kdy oslepl. Vedle lidového žánru, naplněného idylou štěstí a pohody, se věnoval portrétu. Obrazy rodinného štěstí, domácí idyly a poklidné atmosféry svátečních chvil měly svůj předobraz v holandské žánrové malbě 17. století. Charakterizuje je pečlivá drobnopisná hladká malba, přesné vystižení charakterových typů jednotlivých postav zasazených do městského nebo venkovského prostředí.

Uměl citlivě pracovat se světlem, pomocí kterého dotvářel atmosféru, nebo zdůrazňoval charakter zobrazovaného. Pro obraz z našich sbírek nalezneme studii z roku 1860, uloženou v Národní galerii v Praze. Zachycuje tentýž typ krajiny a obdobně aranžovanou scénu, ale rychlý rukopis a neuhlazené detaily ji odlišují od našeho díla.

gareis-antonin-signature

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová