Galerie Marold

Jiří Židlický se narodil v roce 1981. Po absolvování gymnázia navštěvoval denní čtyřleté studium na SOU umělecko-řemeslné, obor starožitník a večerní kursy kresby na VŠUP u profesora Borise Jirků.

V letech 1999 - 2003 byl zaměstnán v aukčním domě Meissner - Neumann, která se stala výhradním aukcionářem uměleckých děl ze sbírek průmyslníka Jindřicha Waldese, restituovaných z Národní galerie v Praze. Prodávala i díla ze sbírky finančníka Richarda Morawetze, Emila Saluse a dalších významných soukromých kolekcí.

V září roku 2003 si otevřel svoji galerii v prostoru gotického domu U bílého orla v Rytířské ulici, která se nachází v centru Prahy.
Specializací galerie je převážně prodej malířů české krajinomalby 19. a 20. století, zejména obrazy tzv. Mařákovy školy.

V roce 1887 byl do čela krajinářské školy na pražské Akademii jmenován malíř Julius Mařák, k jehož studentům patřil František Kaván, Bohuslav Dvořák, Alois Kalvoda, Antonín Slavíček, Josef Ullmann, Jaroslav Panuška, Ota Bubeníček, Karel Langer, Roman Havelka, Jindřich Fürst, Jan Honsa, Arno Novák, Josef Bárta, Josef Holub, Ferdinand Engelmüller.