Návrat svaté rodiny z Egypta

  • Rozměr: 96 x 127 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1866 - 1867
  • Signováno: Vlevo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 4498, zakoupeno roku 1936. Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 1

Obraz líčí chvíli odpočinku sv. Rodiny při návratu z Egypta, kam se podle Matoušova evangelia uchýlila před Herodem zpět do Galileje. Za svého pobytu v Římě v letech 1827-1829 se Josef Führich stýkal s nazarény, skupinou rakouských a německých malířů usazených v Římě od roku 1809, kteří usilovali o obnovu středověkého umění a zbožnosti. Od nich převzal programový obdiv k italskému malířství, zejména k Raffaelovi, a ten si podržel až do vysokého věku. Právě pozdní Führichovy práce se vyznačují náboženskou citovou vroucností.

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová