Emler František (1912-1992)

Emler František (1912-1992)

* 1912 – † 1992

František Emler byl malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf.

Studoval na na pražské akademii u Karla Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě.

V letech 1947-1949 studoval u slavného malíře André Lhoty v Paříži.

Měl řadu výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších např. Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall.