Dvořák Brunner František (1862 - 1927)

Dvořák Brunner František (1862 - 1927)

Malíř žánrů a podobizen. Studoval na pražské akademii od roku 1879 u prof. Čermáka, poté na vídeňské akademii a dále od roku 1883 v Mnichově u Seitze a Lindenschmidta. První výstava v Mnichově již v roce 1885. Studijní cesta Itálie a Francie a pak 5 let pobytu v Americe, kde působil jako úspěšný portrétista. V roce 1885 pobývá v Paříži a 1904 se vrací do Ameriky. V Praze žije od roku 1906 do konce svého života. Největší výstava v Přelouči v roce 1909 (110 obrazů).