Dědina Jan (1870-1955)

Dědina Jan (1870-1955)

* 1. 9. 1870  – † 14. 1. 1955 Tatobity u Semil

Jan Dědina se narodil ve Strakách u Nymburka. Vystudoval Umělecko průmyslovou školu v Praze, byl žákem profesora Ženíška, studoval také sochařství u profesora J.V.Myslbeka. Po 4 letech odešel do ateliérů Pirnera a Sequense. V r. 1893 musel narukovat, z kasáren v Tridentu však zběhla protloukal se Itálií. Poté pobývá v Paříži, kde se živí ilustrováním časopisů. První zakázky prý získal tak, že mu je přenechal malíř Luděk Marold, který sám byl zavalen prací. Spolupracoval také s Mihálym Munkácsym, později asistoval Albertu Besnardovi při realizování maleb v Comedie Francaise a v Petit Palais. V roce 1900 obdržel na světové výstavě v Paříži čestné uznání za podobiznu své sestry. Výstav v Salonu se zúčastňoval pravidelně a jeho díla byla kupována do státních francouzských sbírek. V roce 1902 byl členem Rodinova doprovodu při jeho návštěvě Prahy. Po návratu do vlasti se v roce 1908 usadil nejprve v Nymburku a poté se přemýstil do Prahy. Dědinovo pojetí ilustrací a žánrových výjevů bylo blízké Luďku Maroldovi. Ve svých portrétech, náboženských a historických výjevech navazoval jednak na současníkz, přední představitele akademické a historizující malby v Evropě, jednak na staré mistry. Mondénní efektnost a koketnost jeho pařížských děl byla střídaná kompozicemi akademické ukázněnosti, inspirované malířstvím renesance a baroka. Jan Dědina byl kreslíř, malíř žánrů, podobizen, ale byl také autorem několika ilustrací.