Choděra Čeněk (1881 - 1955)

Choděra Čeněk (1881 - 1955)

Malíř krajin a žánrů v Praze. Studoval na umělecko průmyslové škole v Praze u prof. Hofbauera. Původně se učil v Praze malířství pokojů. Zatoužil však po vyšším vzdělání a chtěl poznat svět. Procestoval Německo a Rakousko, kde působil jako dekorační malíř. Odjíždí do Švýcarska, kde mu dává francouzský malíř Cesbaon doporučení do Paříže, kde navštěvoval akademii u prof. Fauchona.