Trocadéro v Paříži

  • Rozměr: 113 x 181,5 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1881
  • Signováno: Vlevo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 12953, získáno roku 1973, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 7

Paříž, neutuchající zdroj malířské inspirace, jíž patnáct let předním podlehl také Viktor Barvitius, byla i pro Chittussiho velkoum výzvou. Obraz večerního ruchu velkoměsta, osvětleného plynovými lampami a zaplaveného rudou září zapadajícího slunce, z níž vystupují jen tmavé siluety Trocadéra, je novým pohledem na moderní francouzskou metropoli. Dílu předcházela dnes nezvěstná studie a kresby, reprodukované například ve Světozoru v letech 1884 a 1894.