Brousil Josef Antonín (1871-1893)

Brousil Josef Antonín (1871-1893)

* 1871 – † 1893

Po studiu na Umělecko-průmyslové škole v Praze vstoupil r. 1888 na Akademii k prof. Pirnerovi a záhy přestoupil k prof. Mařákovi.

Vliv Mařákovy školy se v jeho pracích projevil jemností tónu i barvy, s postřehnutelným nádechem melancholie, a to kupodivu i ve studijních ateliérových zátiších z r. 1889 známe výtečné zátiší s poleny a z r. 1891 je dochován větší olej „Čáp ve větvích" (obdobný obraz známe i od spolužáka Holuba), malovaný dosti širokým štětcem a v koloritu až schikanederovský.

V kresbě dokázal i minimálními prostředky postihnout atmosféru krajiny, kresba plně signovaná a datovaná rokem 1893 opravňuje k domněnce, že datum úmrtí uvádí Toman chybně. Jistě byl ale Brousil první ze zemřelých žáků Mařákových.

Nejznámější díla: „Pod mrakem", „Motiv od Benešova" (Jubilejní výstava v Praze 1891).

brousil_josef_antonin_signature