Bouda Cyril (1901 - 1984)

Bouda Cyril (1901 - 1984)

Cyril Bouda patří vedle Lady k nejlepším českým kreslířům a ilustrátorům 20. století. Byl žákem Kysely a Švabinského a celý život ve své tvorbě zůstal věrný realistickému zobrazení. Proto byl mistrem ilustrace a některé knihy jako například Celliniho Vlastní životopis nebo Swiftovy Gulliverovy cesty budou navždy spjaty s Boudovým rukopisem. Kromě řady ilustrací je známý i svými návrhy gobelínů. V jeho kresbách se projevil umělcův silný vztah k italské renesanci. Měl vypravěčský talent, smysl pro detail a humornou nadsázku. Celý život se věnoval také pedagogické činnosti. Cit pro hudbu a poezii jej přivedl do společnosti mnoha dalších umělců, pro něž ilustroval nebo je zpodobňoval. Známá je rovněž Boudova grafická tvorba, v níž jsou zastoupeny všechny klasické techniky. Kredit jeho tvorby je v současné době znovu doceňován