Konec (s)nové epochy

5651

je melancholické pojmenování výstavy, která je do 3. června 2012 k vidění v Oblastní galerii v Liberci.

Maxmilián Pirner

Téměř 160 exponátů pochází z významné soukromé sbírky sběratele Patrika Šimona. Patrik Šimon je historik umění, autor celé řady publikací a katalogů, v nichž postupně zpřístupňuje rozsáhlou sbírku uměleckých děl, budovanou od devadesátých let s mimořádně bohatou akviziční akcelerací (dnes kolekce čítá šestnáct tisíc děl evropského umění od čtrnáctého do dvacátého století). Sbírka ztělesňuje fascinující fenomén – totiž soukromý vesmír, který poskytuje životní náplň i sen. Od roku 2000 se kolekce umění otevírá veřejnosti formou dlouhodobých i krátkodobých výstav a zápůjček doma i v zahraničí.

Vojtěch Preissig

Vedle liberecké expozice probíhá současně výstava Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona / 1880–1930, která je k vidění v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Obě výstavy mají mimo jiné společné základní téma, kterým je stylový kánon secese a symbolismu. Zatímco jihlavská výstava se více zaměřuje na české Němce a židovské malíře v souvislosti s velkými jmény jako Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Alfred Kubin, František Kupka ad., liberecký projekt předvádí umění secese jako poslední univerzální sloh epochy devatenáctého století.

Tento směr reprezentoval evropskou buržoasii. V tomto ohledu si výstava v Liberci nemohla přát pro své uspořádání lepší prostory, než historizující architekturu Liebiegovy bývalé rezidence. Baron Liebieg byl typickou postavou gründerského textilního velkopodnikatele, který shromáždil úctyhodnou sbírku francouzských barbizonců a německých malířů, kterou odkázal městu Liberec. A právě v Liebiegově vile KONEC (S)NOVÉ EPOCHY získal svůj dočasný domov, ještě před tím, než tato historizující památka projde náročnou rekonstrukcí a sbírky galerie se přestěhují do nového útočiště v bývalých městských lázních.

Spojením původního místa a času vzniká neopakovatelná výzva pro soukromou sbírku, ve které dominují díla předních evropských i českých umělců jako jsou Franz Metzner (s Libercem velmi těsně spjatý česko-německý sochař), Peter Behrens, Franz Barwig (zastoupený na výstavě dvěma plastikami, z nichž vyniká dřevořezba Sup z javorového dřeva), Maxmilian Pirner, Jan Preisler, Luděk Marold, Vojtěch Preissig (jemuž je věnován celý výstavní sál), Jan Štursa (se slavnou sochou Puberta), Ladislav Šaloun, Maxmilian Švabinský, ale také méně známí a s o to větším překvapením představovaní solitéři jako Emil Orlik (vynikající svými japonskými tématy) či Richard Teschner (mimořádně zajímavý předchůdce surrealismu z přelomu století s pohádkově snovými náměty).

Snahou výstavy je ukázat nejen díla českých malířů, grafiků a sochařů, ale také tvorbu česko-německých umělců, kteří se postupně zapojují do našeho vědomí o kontinuitě komplikovaného středoevropského uměleckého prostoru se svým velmi otevřeným a svobodným projevem. Výstava reflektuje také tvorbu malířek Zdenky Braunerové, Lili Gödl-Brandhuberové (s fascinujícím malířským poloaktem), Marie Kirschnerové, Hermíny Laukotové, Amélie Hausmannové, Herminy Ginzkeyové ad.
¨
Zvolené ukázky operují s přísně vybraným fondem, který se velice obezřetně vyrovnává s dobovými proudy, jež utvářely fenomén secese, jako byly zejména symbolismus, naturalismus a dekadence. Tyto nesmírně pozoruhodné výtvarné směry mají v současném diskursu dějin umění své nově znovunabyté místo a lákají k interpretaci. Diváci na výstavě naleznou i velmi unikátní dílo přítele Egona Schieleho Erwina Osena s jeho pohledem na českokrumlovské nádvoří zámku. Takových překvapení má projekt ovšem celou řadu.

Výstava Konec (s)nové epochy je umístěna v jedenácti přízemních sálech galerie, kde se kromě obrazů, kreseb, grafických listů a soch vystavují také ukázky užitého umění a dobové knižní kultury. K výstavě vychází obsáhlý katalog, který v přehledných interpretačních textech zachycuje 141 reprodukcí.

KDE: Oblastní galerii v Liberci, U Tiskárny 81/1, Liberec

KDY: 19.04. – 03.06. 2012, 10-18 h, pondělí zavřeno


Zvětšit mapu