Andělé se zjeví na hradě

5166

Sběratelství je dobrodružná a nekonečně krásná činnost. Obzvlášť sběratelství umění. Každý den se děje něco zázračně nového, přicházejí rozmanité nabídky. Sběratelé, kteří se specializují na 19. století dobře vědí, že obrazy českého nazaréna Františka Tkadlíka jsou velkou vzácností. Tenhle český Raffael, žák Berglerovy pražské Akademie, nenamaloval obrazů příliš mnoho. Za to každý vyniká líbeznou atmosférou a je skutečnou perlou, kterou je těžké objevit. Národní galerie v Praze od něj vlastní asi největší počet obrazů, má jich i s jedním přiznaným falsem rovných třicet. Donedávna vystavovala ve stálé expozici v Jiřském klášteře asi pět Tkadlíků, ale kromě galerie existuje v Praze jedna soukromá sbírka, která se může pyšnit hned několika krásnými, špičkovými oleji. Ty budou zanedlouho vystaveny na Pražském hradě v Císařské konírně na prestižní výstavě Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Výstava soustředí unikátní díla z českých zámeckých sbírek většinou malířů, kteří působili v Rakousku a jež se těšili pozornosti císařské přízně a proto tam také nemůže chybět Tkadlík, který procestoval Itálii a působil ve službách uměnímilovné hraběcí rodiny Czernínů.

František Tkadlík, Tři objímající se andělé

V již zmíněné soukromé sbírce se nachází překrásný obraz Tři objímající se andělé, postavy andělů jsou zobrazeni s perleťově se třpytícími křídly a výrazy nevinnosti. Jejich bělostná, ale přitom lidsky působící tělíčka se vznášejí na nebesích. Obraz byl dlouho považovaný za nezvěstný. Autorka velké monografie o Františku Tkadlíkovi, nedávno zesnulá historička umění Eva Petrová, obraz nikdy neviděla, ale zmiňuje se o něm z dostupných pramenů, tedy z korespondence malíře mezi ním a Černínem a také z dobových ohlasů kritiky, která Tkadlíkova díla nesmírně ctila a uměnímilovná veřejnost je s napětím očekávala na výstavách. Objímající se anděle získal po krátkém boji na vídeňské aukci můj dobrý známý, již zmíněný sběratel.

František Tkadlík, Víra, naděje a láska

Nedávno jsem mu vyprávěl o možnosti získat další Tkadlíkův unikát, který by se báječně hodil do jeho sbírky. Už také proto, že se jedná o podobný námět. Opět letící andělé (géniové), tentokrát celé postavy, vznášející se na letícím mraku. Z literatury bylo zjevné, že tentokrát půjde o variantu k obrazu, který vlastní Národní galerie v Praze – alegorické pojetí – Víra, naděje a láska. Srdce nám oběma zajásalo. Bylo by skvělé, aby se andělé potkaly po skoro dvě stě letech. Po několika rozhovorech bylo rozhodnuto. Obraz se musí získat za každou cenu! Sběratelé, u nichž převládá vášeň nad rozumem, jsou nejlepší. Ostatně, koupíte-li obraz, na který už téměř nestačí váš předem daný rozpočet, bývá mnohdy nejlepší investicí. A devatenácté století bude za pár let stejně vzácné jako jsou malíři meziválečné avantgardy. Pamatujete, kdy ještě Kupka, Filla a Zrzavý stávaly pod milion korun? Obraz bude od 30. května spolu s dalšími dvěma Tkadlíky vystaven na Pražském hradě v Císařské konírně. Až do začátku září se andělé budou pýřit nad milovníky umění a jejich andělská krása nás obestře vírou, láskou a nadějí.